contact_btn_red.gif (1488 bytes)
Voorraad en Prijslijst 4
Scherm bekijken
Systeemvereisten: Win95 - 98 - NT, min. pentium 90
                                  min. 16 Mbyte RAM

Geschikt voor B - NL -EURO
Het programma is zondermeer geschikt voor Belgische frank, Nederlandse Gulden en voor de toekomstige EURO.

Een volledig voorraadbeheer

Voorraad 4 is een volledig voorraadbeheer en tevens uw on-line prijslijst. Samenwerken met "Factuur" is zondermeer mogelijk voor het lezen van de artikel- en voorraad- en prijsgegevens. Het programma kan tevens worden uitgebreid met "Kassaregister".
Voor het bekijken van de artikeltabel kan je zelf vrij bepalen welke kolommen je op het scherm wenst of op de afdruk. Deze instelling kan tijdelijk of blijvend actief gemaakt worden.
Je beschikt over een korte en een lange omschrijving, opgetelde stocklijsten en uitgebreide en volledige vernieuwde bestellijsten eventueel per leverancier en op verschillende stock-statussen. Er is ook voorzien in een visuele aanduiding van afwijkende stocks of niet bepaalde verkoopprijzen.

Incrimentele zoekfuncties op omschrijving of artikelcode zorgen er voor dat je snel het gezochte artikel zal vinden.
Verder kan je alle of een deel van de artikelen verdelen in produktgroepen, deze groepen kan je naar behoefte aanmaken. Alle artikelen kunnen zowel in volledige lijst bekeken worden als per artikelgroep.
Barcode ondersteuning is voorzien zowel voor lezen als voor afdrukken op etiketten. Het etikettensysteem werd trouwens volledig herschreven en laat nu verschillende artikeletiketten toe op één pagina A4. Je kan hierbij vrij bepalen hoeveel etiketten je van elk artikel wenst.

Beveiligde inkoopgegevens
Belangrijke schermen zijn beveiligd met een paswoord. Zo is het niet mogelijk om bijvoorbeeld inkoopgegevens te wijzigen of de dagverkopen te raadplegen zonder geldig paswoord.
De voorraad en prijslijst raadplegen of een verkoop intikken kan wel zonder paswoord.

Snel artikelen opzoeken
onder de tabel beschik je over krachtige en snelle opzoekmogelijkheden en dit zowel op artikelnummer als op omschrijving. Het zoeken zal starten na elke ingetikte letter of cijfer, de tabel zal zich ogenblikkelijk verplaatsen naar het eerste artikel dat met uw zoekopdracht oveenkomt.
Bovendien kan je snel overschakelen naar een bepaalde artikelgroep.

Winstmarges en BTW tarief
Voor elk artikel kan de winstmarge en het BTW tarief afzonderlijk worden bepaald. Zowel automatische berekening als manuele winstmarge bepaling zijn mogelijk. Een procentuele winstmarge en/of een vast winstbedrag zijn mogelijk. Ook de omgekeerde werkwijze, bepaling van de verkoopprijs en "Voorraad" de winstmarge laten berekenen. Een eventuele afronding kan je zelf per artikel instellen.

Controle-bestand
Ten einde een volledige controle op wijzigingen mogelijk te maken worden alle manuele wijzigingen aan de voorraad weggeschreven naar een apart controlebestand. Dit bestand bevat de datum en tijd van de wijziging, de voorraadstand voor wijziging en de voorraadstand na de uitgevoerde wijziging
Aangezien dit bestand chronologisch is opgebouwd kan je fouten opsporen die je gemaakt hebt bij het updaten of wijzigen van uw voorraad.

Barcode ondersteuning
Dit programma ondersteunt tevens verschillende barcodes, code 128, EAN8, EAN13...
In het verkoopscherm of in de zoekvelden kan je producten inlezen met een barcodescanner. Een ontwerp en afdruksysteem voor het ontwerpen of maken van uw etiketten is eveneens voorzien. U kan etiketten maken met of zonder barcode. Tevens kan je een blad A4 samenstellen met verschillende etiketten van verschillende artikels, het aantal etiketten per artikel kan je zelf bepalen.

Artikelgroepen
Voorraad 4 geeft je de mogelijkheid om uw producten in groepen te verdelen. Werken met artikelgroepen heeft als voordeel dat je sneller een gewenst artikel zal bereiken dan wanneer je bijvoorbeeld in 1000 artikels moet zoeken. Je kan onbeperkt groepen bijmaken of wijzigen. Wens je nadien de benaming van een groep te wijzigen dan kan dit zonder probleem.

Afdrukken
Alle tabellen zijn afdrukbaar en beschikken tevens over een schermvoorbeeld. Een gewone prijslijst met sortering naar keuze op omschrijving of artikelnummer, artikelen beneden de minimumvoorraad al dan niet per leverancier. Dagverkopen volledig, per dag, per BTW tarief of een combinatie. Stocklijsten ...

Samenwerking en uitbreiding
Dit voorrraadbeheer kan samenwerken met onze facturatiesoftware en worden uitgebreid met een afzonderlijk kassaregister dat dan zorgt draagt voor het registreren van uw kassaverkopen en het drukken kassatickets met een gewone of ticketprinter.
Dit kassaregister zal dan ook de dagverkopen wegschrijven, uw voorraad aanpassen en kassa- en tickettotalen bewaren ter inzage.

Dagverkopen
Alle dagverkopen worden geregistreerd in het dagverkoopbestand. Deze lijsten zijn eenvoudig selecteerbaar op datum, per BTW tarief, per periode of het volledig bestand. Tevens kan je selectief alle verkopen van een bepaald artikel oproepen. Alle bedragen worden tevens automatisch opgeteld. Bij elke dagverkoop kan desgewenst een melding worden opgenomen, aan wie het artikel is verkocht, of welke factuur of welke klant... De dagverkooplijsten kunnen tevens afgedrukt worden.

Pages and material, copyright©1999 by Querit bvba, Merksem, Belgium