meer_info_red.gif (1430 bytes)
Factuur 3
Scherm bekijken

systeemvereisten: win95 - 98 - NT4 - win2000 - Me - XP
                                 min. Pentium 90,

                                 scherm 600x800, CD,
                                 min. 32 Mbyte RAM (64 MByte aanbevolen)

Up to date. Samen met krachtige nieuwe zoekfuncties heeft deze versie alle mogelijkheden meegekregen welke onze klanten op hun wenslijstje hadden. Samen met alle suggesties en de vele en uitgebreide nieuwe mogelijkheden is het dan ook een zeer uitgebreid en volledig softwarepakket geworden.

Vrije aanpassing van documenten. Een volledig nieuwe facturatie met volledig vrije opmaak van alle facturen en documenten. De opmaak van alle documenten is zeer eenvoudig met de meegeleverde "Designer", een softwarepakket dat je toelaat door middel van klikken en slepen alle objecten te bedienen, net zoals je dat bij tekenpakketten doet. Verschillende documenten zijn mogelijk en in verschillende talen. Facturen, creditnotas, proformas, zendnotas, leveringsnotas, rappels, rekeningsuittreksel...

Facturen kunnen opgemaakt worden voor volledig afgedrukken  of naar keuze worden opgemaakt met enkel die gegevens om op een voorgedrukt formulier, briefpapier of voorgedrukte facturen te worden gebruikt, alles kan.

Je kan elk meegeleverd document wijzigen, teksten toevoegen, lettertypes veranderen... Logo's en tekeningen kunnen tevens op de documenten worden opgenomen in bitmap, gif, wmf, emf, ico. Ook richtext is mogelijk met de ingebouwde tekstverwerker. Expressievelden en berekende velden afdrukken, alles is mogelijk. Een massa mogelijkheden alleen al in de "Designer".

Verder beschikt factuur 3.0 ook over o.a. optelde factuurlijsten per periode, overzicht gemaakte documenten per klant, betalingen, ook gedeeltelijke, allerhande lijsten, rappels (met 3 niveaus).
Wettelijke meldingen, publicitaire meldingen, referte bestelling, doorlopende factuurlijnen, kommentaarlijnen, blanco lijnen. Korting op een factuurlijn. Apart vermelde korting op de volgende lijn.
Kontant korting toevoegen met herberekende btw. Facturen met leverings- en facturatieadres. Betalingstermijnen makkelijk invoerbaar door codes of manueel via een kalender met meerder maanden.

Voor het toevoegen van gegevens op de factuur of documenten beschik je over een artikellijst met 3 prijskolommen of kan je via het menu verbinden met "Voorraad en Prijslijst 4.0". Welke kolom of korting de klant bekomt kan je opgeven in het klantenbeheer of zelfs een percentage.


Er is tevens een tabel waarin je vaak terugkomende lijnen of kostenposten kan opnemen, per lijn kan je opgeven of ze in aanmerking komt voor een eventuele kontantkorting.
Alle gegevens kan je uit een tabel selecteren, manueel intikken of automatisch laten opzoeken.

Het klantenbeheer, met vrij instelbare kolommen, sorteringen en afdrukken is standaard inbegrepen met specifieke mogelijkheden om makkelijk en efficiŽnt facturen of andere documenten te maken aan uw klanten, in de taal die zij prefereren.
Je kan hierbij opgeven hoe de naamlijn of straatlijn moet samengesteld worden. Rechtsvorm voor of na de naam, huisnummer voor of na de staat (voor franse adressen), taal van de documenten, aantal copies. Toegestane korting, betaaltermijn, kredietlijn...

Het geheel van deze mogelijkheden is makkelijk, overzichtelijk en logisch geplaatst zodat je steeds alles snel terug kan vinden.

De rij met mogelijkheden is lang en
"lang" niet volledig...

Deze lijst geeft je een indicatie van de mogelijkheden, staat de door u gewenste optie niet in deze lijst vraag het ons dan. Meer dan waarschijnlijk is ze wel voorzien.

In de facturatie

-Verschillende documenten, facturen, creditnotas, leveringsnotas, proformas, zendnotas

-Nieuwe krachtige zoekfuncties, met namenlijst, jaartal, documentnummer, bedragen, documenttype, enz..
-Rappels, met 3 verschillende niveaus

-Bij het maken van een document, overzicht openstaande facturen, betalingstermijn, korting of prijskolom, gewenste taal van het document, aantal copies, maximum kredietlijn.
-Wettelijke melding, vrij of vast instelbaar
-Publicitaire melding
-Referte bestelling
-Leveringsadres, vast van de klantenfiche of selecteerbaar uit de lijst of vrij intikbaar
-Facturatieadres en leveringsadres mogelijk op hetzelfde document
-Korting kontante betaling met herberekende btw
-Vrije opgave voor percentage kontant korting
-Vrije opgave aantal dagen voor het genieten van de kontantkorting
-Uitgesplitste totalen op scherm
-Werken met meerdere of slechts ťťn btw tarief, vrij instelbaar in de "Designer"
-Factureren in elke europese munt of Euro
-Betalingscodes voor snel invoeren vervaldatas of manueel via een kalender met meerdere maanden
-Speciale facturatiecodes voor vaak terugkerende factuurlijnen
-Opgave kontant korting ja/neen per speciale facturatiecode
-Artikellijst inbegrepen met 3 verschillende prijsniveaus
-Korting per klant instelbaar op elke kolom
-Korting instelbaar per klant met percentage
-Extra korting op elke lijn mogelijk (zelfde lijn)
-Extra korting op de laatst ingevoerde factuurlijn, vermelding op de volgende lijn
-Automatisch opzoeken artikelcodes
-Selecteren artikelgegevens uit de tabel
-Verbinding mogelijk via het menu met "Voorraad en Prijslijst 4.0"
-Automatisch opzoeken speciale facturatiecodes, door 2 lettercombinatie
-Manueel intikken van gegevens
-Wijzigen van factuurlijnen
-Doorlopende omschrijving naar de volgende lijn
-Kommentaarlijnen
-Blanco tussenlijnen
-Overzicht gemaakte documenten per klant
-Overzicht openstaande facturen
-Opgetelde facturenlijst, uitgesplitst per tarief en mogelijk voor elke periode
-Betalingen, oplopende of aflopende sortering op de meeste kolommen
-Gebruik van kleur in de tabel voor snel overzicht
-Betalingen overzicht per klant op betaald, niet betaald of alles
-betalingen overzicht per klant vervallen, voor rappels
-Betaalde, niet betaalde facturen/ creditnotas of proformas voor iedereen
-Boeking van betalingen, met datum, bedrag en referte
-Gedeeltelijke betalingen mogelijk met overzicht reeds gedane betalingen
-Afdrukbare lijst met alle betalingen
-Aanpasbare BTW listings
-Factuur terug in preview op het scherm brengen of in het facturatiescherm
-Afdrukken van rappels en rekeninguittreksels
-Selectie op hoofdbestanddeel van de naam (zonder Dhr of vzw of bvba)
-Referte op welke rekening betaald
-Rekenmachine in het betalingenscherm
-Klantenlijst met vrij instelbare kolommen
-Klantenlijst met vrije sortering op de kolommen en per alfabetletter
-U bepaalt vrij welke kolommen u in de klantenlijst wil
-Afdrukken zoals in de tabel
-Boven de tabel alle gegevens in recordvorm
-Automatisch opzoeken van postcodes (BelgiŽ)
-Controle op geldig BTW nummer (BelgiŽ)
-Automatisch toekennen van een klantnumer
-Vrij telefoonveld (gsm, ť-mail, fax..)
-Kortingcodes instelbaar per kolom van de artikellijst of "Voorraad"
-Betalingstermijnen instelbaar per klant
-Maximum kredietlijn per klant
-Afdrukopties, rechtsvorm voor of na de naam
-Afdrukopties, plaatsing huisnummer voor of na de naam, per klant (franse adressen)
-Afdrukopties, Aantal gewenste copiŽn
-Afdrukopties, gekozen taal voor documenten
-Leveringsadres per klantfiche, ook vrij instelbaar per document

In de designer module
-Vrije opmaak van alle documenten
-Bijplaatsen van teksten
-Bijplaatsen van gegevensvelden
-Weglaten van gegevensvelden
-Alle teksten vrij instelbaar, lettertype, vet, cursief, onderstreept
-Kaders tekenen, lijnen, dik dun, stippellijn...
-Figuren of logos plaatsen waar u wenst
-Figuren of logos in bitmap, gif, wmf, emf, ico
-Alle lijsten mogelijk in de designer
-Aanpassen van alle ontwerpen
-Volledig nieuwe ontwerpen maken
-Artikelcode of andere velden weglaten
-Richtext voor publiciteit, naamvermelding
-Ingebouwde eenvoudige richtext tekstverwerker met verschillende lettergroottes, vet, cursief...
-Zelf berekende velden toevoegen
-Verschillende functies voorhanden
-Expressievelden gekoppeld aan de database of los met functies
-Datum en systeemvelden, paginanummers, lijntellers
-Schermvoorbeelden mogelijk met echte gegevens uit "Factuur"
-...Ongelimiteerde mogelijkheden
Pages and material, copyright©2002 by Querit bvba, Merksem, Belgium